Основні принципи технології очищення побутових стічних вод

Екосистеми в природі (водойми, річки, моря) мають здатність самоочищатись. Дана властивість і стала основою біологічного очищення побутових стічних вод. Побутові стічні води очищуються аналогічним способом, але в коротші терміни.

Для самоочищення екосистем в природі необхідні три умови:

НАЯВНІСТЬ КИСНЮ В ВОДІ. Забруднена вода в водоймі чи річці збагачується киснем через власну поверхню. Інтенсивність збагачення води киснем збільшується прямо пропорційно швидкості течії води.

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА. Підвищення температури води зменшує кількість кисню і пришвидшує біологічну діяльність мікроорганізмів. Якщо температура є дуже низькою – процес самоочищення також практично зупиняється.

АКТИВНІ МІКРООРГАНІЗМИ. Мікроорганізми – важлива складова процесу самоочищення, оскільки вони живляться органічним забрудненням.

Якщо провести аналогію з біологічним принципом очищення побутових стічних вод – в станції очищення мікроорганізми живляться стічною водою, для їх активної біологічної діяльності створюється оптимальна температура і, оскільки існуючі умови не дозволяють воді збагачуватись киснем природним способом – кисень подається додатково. Сама система налаштована таким чином, що азот та фосфор у стічній воді відділяється природним біологічним шляхом.

Уляна Марадь

Технічний директор САП, тел. 0676756097
Закрити меню
Please ask for info by phone or email
×

Кошик